Jeff Skinner

Jeff Skinner vyučuje podnikanie a stratégiu na London Business School. Kým minulý rok formálne neodišiel do dôchodku, dlhé roky pôsobil ako výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál. Jeff je naďalej hlboko zapojený do komercializácie technológií, školení a mentoringu akademických pracovníkov a manažérov transferu technológií v oblasti efektívnej komercializácie technológií. Jeff Skonner bol obchodným riaditeľom na University College London, kde spolu s vedúcimi akademikmi spoluzakladal viac ako 30 technologických spin-outov, ktoré spoločne získali viac ako 30 miliónov GBP v prvom kole. Jeff už dávno viedol výskumné tímy v Hoechst Celanese Photonics v New Jersey a General Electric vo Wembley. Svoj prvý titul získal z fyziky a je držiteľom doktorátu z tenkovrstvovej fotoniky na UCL a MBA z LBS. Je na čele ‚Hope in Haringey‘, charitatívnej organizácie so sídlom v Tottenhame, ktorej cieľom je zlepšiť životné šance mladých dospelých v Haringey.

Prezentačný blok