Aktuality

O prepojení univerzít a firiem na „dennej báze“ nám na COINTTE porozpráva Barbara Tan

Ako nastaviť pravidlá spolupráce akademických inštitúcií a podnikov? O transparentnosti navonok a o prepojení univerzít a firiem na „dennej báze“ nám na konferencii COINTT príde porozprávať Barbara Tan z Univerzity v Antverpách. Jej prezentácia je jedným z troch keynotov podujatia.

Barbara pôsobí na Univerzite v Antverpách ako poradkyňa pre politiky transferu poznatkov v rámci YUFE (Young Universities for the Future of Europe – Mladé univerzity pre budúcnosť Európy), kde je jednou z jej hlavných úloh rozvíjať spolu s kolegami z univerzity, ako aj z ostatných členských univerzít YUFE spoločnú víziu a stratégiu, ako nadviazať spoluprácu s externými zainteresovanými subjektmi s cieľom dosiahnutia výraznejšieho rozvoja prístupu na základe dopytu v oblasti zhodnotenia znalostí.

Barbara má viac než dvadsaťročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku.

Svoju profesijnú kariéru začala ako výskumníčka v Centre pre sociálnu politiku Hermana Deleecka, kde vytvorila publikácie o pretrvávajúcich sociálnych nerovnostiach vo vyššom vzdelávaní vo Flámsku. Následne sa stala poradkyňou pre vzdelávanie a inovácie vo flámskej zamestnávateľskej organizácii Voka-Vlaams Economische Verbond, kde pôsobila takmer šesť rokov a podieľala sa na vytvorení širokej siete ekonomických partnerstiev.

Neskôr sa vrátila na Univerzitu v Antverpách a pokračovala v práci na Oddelení pre výskum, inovácie a valorizáciu poznatkov Antverpy (RIVA) na rôznych pozíciách, okrem iného aj ako  manažérka valorizácie poznatkov v sociálnych a humanitných vedách (ďalej SSH) ako kontaktná osoba pre vedcov v asistencii pri transfere výsledkov ich vedeckého výskumu k firmám a ostatným zainteresovaným subjektom v danej oblasti.

Barbara sa spolupodieľala na vzniku rôznych spin-off spoločností na Univerzite v Antverpách a je zároveň držiteľkou Certifikátu registrovaných expertov v oblasti transferu technológií.

Na jej prezentáciu sa môžete tešiť hneď v prvý deň konferencie, 24. októbra 2023, od 13:00 do 13:45.

Celý program konferencie, ktorý priebežne aktualizujeme, si môžete pozrieť tu.

Registrujte sa na COINTT 2023 ešte dnes na tomto linku. Účasť na konferencii je bezplatná.