Peter Kopkáš

Peter Kopkáš, PhD. je hlavný poradca v B I C Bratislava, spol. s r.o. 23 rokov pôsobí v oblasti podpory podnikania.

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave.

Odborné znalosti: Senior konzultant v BIC Bratislava, projektový manažér EÚ, inovačný poradca, od roku 2008 je senior poradca v Enterprise Europe Network Slovensko, Národný kontaktný bod pre ľudí na Slovensku.

Je aktívny v rámcových programoch výskumu a technického rozvoja EÚ pre výskum a inovácie, projektový manažment, transfer technológií a know-how, medzinárodné a národné politiky a stratégie výskumu a inovácií, inovačný manažment, digitálna transformácia, obehové hospodárstvo, MSP rozvoj, obchodné plánovanie a modelovanie, financovanie, obchod start-up a scale-up, digitalizácia, regionálny rozvoj a udržateľnosť.

Prezentačný blok