COOPERATION: Podpora inovácií, digitalizácie, zelených technológií a transferu technológií (Enterprise Europe Network, ADMA TranS4MErs)

25. októbra 2023, 15:00 - 15:15

Štefan Vrátny – Prezentácia siete na podporu podnikania a rozvoja inovácií – Enterprise Europe Network
Peter Kopkáš – Európske projekty podporujúce digitálnu a zelenú transformáciu

Rečníci

Peter Kopkáš
25. októbra 2023, 15:00 - 15:15, PÓDIUM 2
Štefan Vrátny
25. októbra 2023, 15:00 - 15:15, PÓDIUM 2