Štefan Vrátny

Štefan Vrátny je spoluzakladateľ BIC Bratislava. 32 rokov pôsobí v oblasti podpory podnikania. Od roku 2008 je koordinátor Enterprise Europe Network Slovakia.

Vzdelanie: Technická univerzita v Drážďanoch, PhD.

Odborné znalosti: Senior konzultant v BIC Bratislava, projektový manažér EÚ a koordinátor, koordinátor IRC Slovensko v rokoch 1997 – 2007, aktívny v EÚ RTD programoch, vrátane Horizont 2020.

Expert na výskum a inovácie, podnikové a inovačné financovanie, technológie a know-how transfer, národný, regionálny a podnikový manažment inovácií, digitálnu transformáciu, obehové hospodárstvo, rozvoj regionálnej a podnikovej inovačnej stratégie, financovanie obnoviteľných energií, rozvoj MSP, plánovanie podnikania vrátane start-upov a scale-up procesov, vývoj inovačných stratégií pre zelené energie riešenia a pre technologické spoločnosti.

Prezentačný blok