Edmund Škorvaga

Edmund Škorvaga je riaditeľom odboru riadenia operačných programov a metodiky na Ministerstve hospodárstva SR. Zodpovedá za programovanie podpory výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a podporu konkurencieschopnosti MSP z fondov EÚ. Predtým pracoval na manažérskych pozíciách v oblasti programovania, monitorovania a hodnotenia EÚ programov na Ministerstve zdravotníctva SR počas programového obdobia 2007 – 2013 a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas prvého skráteného programového obdobia 2004 – 2006.

Prezentačný blok