Ján Solík

Od marca 2020 je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska a členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov. Podnikateľským témam sa začal venovať už počas vysokej školy a v roku 2010 stál pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré 10 rokov úspešne viedol. Zaoberá sa najmä daňami, regulačným zaťažením v podnikaní a rozvojom podnikateľského vzdelávania na školách. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončil doktorandské štúdium.

Prezentačný blok

2023
Slávnostné otvorenie konferencie
24. októbra 2023, 9:00 - 9:30, PÓDIUM 1