Zorád Egon

Vyštudoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvoval študijný pobyt na Jonkoping International Business School vo Švédsku. Po štúdiách pôsobil v súkromnom sektore predovšetkým v energetike a logistike kde pôsobil na viacerých prevažne obchodných pozíciách vo firmách ako ČEZ, Istroenergo Group, Victorian Energy či TransLog Slovakia. Od roku 2020 zastáva pozíciu riaditeľa odboru zahraničného obchodu v agentúre SARIO, kde so svojím teamom napomáhajú slovenským spoločnostiam v ich exportných aktivitách a prieniku do nových exportných teritórií. Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO pripravuje  množstvo business a networkingových podujatí doma i v zahraničí, ktoré vytvárajú skvelú platformu pre Slovenské firmy v rámci rozvíjania ich exportu na B2B alebo B2G úrovni.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátna organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko, podporuje exportné aktivity slovenských spoločností na globálnom trhu a iniciuje transfer najmodernejších inovatívnych technológií do výrobnej praxe. Agentúra úspešne ukončila niekoľko stoviek investičných projektov a umožnila tisícom slovenských firiem rozvinúť ich aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Medzi naše najväčšie úspechy patria realizované investičné projekty spoločností Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo Cars, KIA, PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Amazon, MinebeaMitsumi, Johnson Controls, IBM, Embraco, Honeywell, Siemens a mnoho ďalších, ako aj vytvorenie a implementovanie funkčných platforiem a nástrojov na podporu exportného potenciálu slovenských firiem.

Prezentačný blok

2023
INNOVATION: Ako expandovať s inováciami na zahraničné trhy
24. októbra 2023, 14:45 - 16:00, PÓDIUM 1