Martin Macko

Martin Macko vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval ako pedagóg so zameraním na právnu problematiku. Po ukončení štúdia sa zameriaval na lektorskú a pedagogickú činnosť so zameraním na viaceré oblasti práva a to najmä na ich prepojenie s podnikateľským prostredím a duševným vlastníctvom. V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Prezentačný blok