TECHNOLOGY TRANSFER: ÚPV SR na poli popularizácie transferu technológií

25. októbra 2023, 9:00 - 9:45

Prezentačný blok Vás prevedie významom tvorby stratégie ochrany duševného vlastníctva vo vede, výskume a u podnikateľov. Dozviete sa aj o súčasných a plánovaných aktivitách Úradu priemyselného vlastníctva SR na poli popularizácie transferu technológií. Oboznámime Vás aj s novými službami ÚPV SR, ktoré podporujú tvorbu optimálnej stratégie ochrany duševného vlastníctva. Jedná sa hlavne o službu, kde prebieha aj spolupráca so zástupcami univerzitného prostredia, čím sa vytvára platforma na realizáciu transferu technológií priamo v praxi.

Rečníci

Martin Macko
25. októbra 2023, 9:00 - 9:45, PÓDIUM 2