Lucián Gontko

Mgr. Lucián Gontko je absolventom Parížskeho inštitútu politických vied (Sciences Po Paris). V súčasnosti pracuje ako Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja na Odbore Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj MIRRI SR. Podieľa sa na vecnom nastavení výzvy pre Medzisektorové inovačné partnerstvá (Opatrenie 1.1.1 IÚI Program Slovensko 2021-2027) ako aj  iných nástrojov podpory inovačných ekosystémov. Medzi tieto nástroje napríklad patria seed fondy MIRRI SR uzatvorené s Massachusettským inštitútom technológií (MIT-Slovakia Seed Fund) v Spojených štátoch amerických alebo Európskym inovačným a technologickým inštitútom – Manufacturing (EIT-M – Slovakia X Seed Fund).  

Prezentačný blok