Predstavenie medzinárodnej paneurópskej organizácie zameranej na klinický výskum – ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) a slovenského národného uzla SLOVACRIN

15:15 – 16:00 (prezentácia)

Prípadová štúdia o tom, ako neľahká je cesta od vízie k realizácii a prečo je ľudský potenciál pre úspech projektov o mnoho dôležitejší ako veľkosť krajiny. Príklad vzniku medicínskej infraštruktúry, ktorá prepojila akademických nadšencov s európskou praxou.

  • MUDr. Beáta Čečetková, PhD., Medicínska riaditeľka, SLOVACRIN, LF UPJŠ Košice

Rečníci

Beáta Čečetková
2020 - 19. októbra 2020 - 15:15, 2020 - 19. októbra 2020, COOPERATION