Benefity členstva v združení LES ČRS

20. októbra 2021, 10:15 - 10:45

(prezentácia)

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko (Združenie odborníkov v oblasti komerčného využívania duševného vlastníctva, LES ČRS) je spolkom združujúcim patentových zástupcov a odborníkov z Českej republiky a Slovenska, ktorí sa aktívne zaoberajú komerčným využitím a ochranou duševného vlastníctva, jeho transfermi, licencovaním a správou. Je súčasťou medzinárodnej organizácie Licensing Executives International, ktorá sa skladá z 33 národných a regionálnych združení. V tomto príspevku bude predstavená činnosť LES ČRS a výhody vyplývajúce z členstva.

Rečníci

Vojtěch Chloupek
20. októbra 2021, 10:15 - 10:45, TECHNOLOGY TRANSFER