Priemysel a veda – zložitá, no skvelá symbióza

19. októbra 2021, 9:45 - 10:45

(Keynote prezentácia)

Rečník: Palo Luka, Chief Operating Officer, ESET, spol. s r.o.

Palo Luka vás prevedie tým, ako ESET počas svojej dlhej histórie spolupracoval s rôznymi univerzitami a vedeckými pracoviskami, s akými úskaliami sa stretával, čo sa pri tom naučil a prečo považuje podporu vzdelávania a vedy za kľúčovú tému pre túto krajinu.

Rečníci

Palo Luka
19. októbra 2021, 9:45 - 10:45, TECHNOLOGY TRANSFER