TECHNOLOGY TRANSFER: Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2023

25. októbra 2023, 15:30 - 16:00

Na konferencii COINTT 2023 zaznie veľa zaujímavých tém. Tieto témy sa dotknú oblastí, ktoré je na Slovensku potrebné riešiť pre zefektívnenie prostredia transferu technológií z akademických inštitúcií do praxe. V úvode programového vstupu sa pozrieme na vyhodnotenie záverov z predchádzajúceho ročníka konferencie COINTT 2022 a následne sformulujeme závery z tohto ročníka konferencie. Tieto závery následne budeme monitorovať v priebehu roka do ďalšieho ročníka podujatia.

Rečníci

Miroslav Kubiš
25. októbra 2023, 15:30 - 16:00, PÓDIUM 1