TECHNOLOGY TRANSFER: Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2023

25. októbra 2023, 15:30 - 16:00

Rečníci

Miroslav Kubiš
25. októbra 2023, 15:30 - 16:00, PÓDIUM 1