TECHNOLOGY TRANSFER: Prepojenie univerzít a firiem na „dennej“ báze

24. októbra 2023, 13:00 - 13:45

Vstup bude pojednávať o transparentnosti navonok – o nastavení pravidiel spoluprác akademických inštitúcií a podnikov

Rečníci

Barbara Tan
24. októbra 2023, 13:00 - 13:45, PÓDIUM 1