Horizont Európa: rozvoj inovácie a výskumu EÚ

12:45 – 13:15 hod. (prezentačný blok)

Horizont Európa je 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie (HEU), navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020. V súčasnosti prebieha príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024, ktorý by mal byť prijatý koncom roka 2020. V prezentácii Vám priblížime hlavné piliere, štruktúru, tematické zameranie programu, ako aj princípy implementácie a finančného manažmentu schválených projektov. Novinkou programu HEU sú tzv. misie v oblasti výskumu a inovácií. Ich cieľom je lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v EÚ s potrebami spoločnosti a občanov, so silnou viditeľnosťou a vplyvom. Jednou z piatich identifikovaných misií je Misia pre výskum rakoviny, ktorá ukáže smer, ktorým sa budú uberať aktivity štátov EÚ súvisiace s riešením celého spektra úloh pri zvládaní problému rakoviny.

  • Ing. Kvetoslava Papanová, Koordinátorka NCPs pre Horizont Európa

Rečníci

Kvetoslava Papanová
2020 - 19. októbra 2020 - 12:45, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION