Prezentácia Európskej platformy výskumných údajov COVID-19

(11:15 – 11:45)

V prezentácii bude predstavený Európsky dátový portál COVID-19.

Európska komisia a Európsky bioinformatický inštitút EPMBL (EMBL-EBI) spolu s členskými štátmi EÚ a výskumnými partnermi (ELIXIR a iné výskumné infraštruktúry), prevádzkujú od apríla 2020 špecializovaný dátový portál COVID-19, ktorý umožňuje rýchle zhromažďovanie a komplexné zdieľanie dostupných výskumných dát z rôznych zdrojov pre európske a globálne výskumné komunity.

Tento portál vznikol ako reakcia na potrebu rýchleho a otvoreného zdieľania výskumných dát v boji proti pandémii COVID-19.

Dátový portál COVID-19 je vstupnou bránou do obsahovo širšej Európskej platformy výskumných údajov COVID-19, ktorá okrem spomínaného portálu obsahuje aj komponenty: SARS-CoV-2 Data Hubs a Federated European Genome-phenome Archive.

Toto spoločné úsilie je prioritným pilotným projektom pri realizácii cieľov Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Odkaz na portál: www.covid19dataportal.org

Rečníci

Anna Krivjanská
2020 - 19. októbra 2020 - 11:15, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION