Čo prináša členstvo v Licensing Executives Society Czech Republic & Slovakia?

11:45 – 12:15 (prezentácia)

Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko (Združenie odborníkov v oblasti komerčného využívania duševného vlastníctva, LES ČRS) je spolkom združujúcim odborníkov z Českej republiky a Slovenska, ktorí sa aktívne zaoberajú komerčným využitím a ochranou duševného vlastníctva, jeho transfermi, licencovaním a správou. Je súčasťou medzinárodnej organizácie Licensing Executives International, ktorá sa skladá z 33 národných a regionálnych združení. V tomto príspevku bude predstavená činnosť LES ČRS a výhody vyplývajúce z členstva.

Rečníci

Vojtěch Chloupek
2020 - 19. októbra 2020 - 11:45, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER