František Jakab

Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk), Technická univerzita v Košiciach. Koordinoval a bol zapojený ako riešiteľ do viac ako 30 grantových projektov a projektov spolupráce s priemyslom. ako napr. Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v SR, projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie, experimentálne priekopnícke riešenia videonferenčnej komunikácie na báze ATM technológie (1998) – prvý experimentálny prenos živého TV vysielania v strednej Európe, pilotná implementácia VoIP – ENUM (Pilotný projekt roka). Podieľal sa na koordinácii budovania Národnej teleprezentačnej infraštruktúry v SR – http://www.nti.sk.

Je iniciátorom a projektovým manažérom úspešného projektu testovania IT zručnosti v SR – IT FITNESS TEST (www.itfitness.sk), stoji za úspechom globálnej vzdelávacej iniciatívy Sieťových akadémií Cisco v SR (www.netacad.sk ) – koordinoval vybudovanie siete viac ako 70 stredných a vysokých škôl. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR. Je vedúcim Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie v SR a od roku 2014 je predsedom Sektorovej rady „Informačné technológie a telekomunikácie“ v SR. Podieľal sa na založení združenia Košice IT Valley, kde aktívne pôsobí ako zakladajúci člen správnej rady. Má významné aktivity v oblasti inovácií a technologického transferu, aj v oblasti zakladania startupov a podpory začínajúcich podnikateľských aktivít: zriadenie a koordinácia činnosti Startup centra a Inkubátora TUKE (www.startupcentrum.sk ). Podieľal sa na založení a koordinácií organizácie úspešnej súťaže startupov: Máš nápad?

Je absolventom St. Petersburgského elektrotechnic­kého inštitútu v odbore Systémové inžinier­stvo (Ruská federácia). Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov študijného charakteru (St. Petersburg, Londýn, Birmingham). Je autorom viac ako 200 odborných publikácií, knižných publikácií a skrípt. V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR.

Prezentačný blok

Regionálne inovačné centrá na Slovensku
20. októbra 2021, 11:00 - 12:30, TECHNOLOGY TRANSFER