Tomáš Varadínek

Ing. Tomáš Varadínek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí na národnom projekte Inovujme.sk, ktorý v rámci Ministerstva hospodárstva zvyšuje inovačný potenciál Slovenska. V rámci projektu si prešiel viacerými pozíciami. Venoval sa školeniu na stredných a vysokých školách, organizácií podujatí a tvorbe publikácií. V súčasnosti je vedúcim oddelenia, ktoré má za úlohu zvýšiť povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikmi a pomôcť slovenským podnikateľom inovovať

Prezentačný blok

Ako zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska?
19. októbra 2021, 9:30 - 11:00, INNOVATION