Pavol Šajgalík

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je od roku 2015 predsedom Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecké zameranie je výskum a vývoj neoxidovej a oxidovej vysoko výkonnej keramiky. Hlavným záujmom jeho výskumu sú vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami týchto materiálov. Bol prezidentom Európskej keramickej spoločnosti, je členom Americkej i Japonskej keramickej spoločnosti, je zvolený člen World Academy of Ceramics. Je autorom viac ako 200 vedeckých článkov.

Prezentačný blok

Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER