Michal Műhl

Projektový manažér SIEA, zodpovedný za analytické výstupy a kvalitatívne prieskumy v rámci projektu Inovujme.sk.
Spolupracuje tiež na implementácii medzinárodných projektov zameraných na priemysel 4.0 a inovácie. Aktuálne sa podieľa na príprave Európskeho centra digitálnych inovácií EXPANDI 4.0 orientovaného na digitalizáciu priemyslu.