Michal Műhl

Michal Műhl je projektový manažér SIEA. V rámci projektu inovujme.sk pracuje na príprave analytických dokumentov a zbere kvalitatívnych dát. Pôsobí tiež ako lektor inovačných workshopov pre študentov a firmy.

Prezentačný blok

Ako zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska?
19. októbra 2021, 9:30 - 11:00, INNOVATION