Jaromír Zahrádka

Jaromír Zahrádka je generálnym riaditeľom i&i Biotech Fund, biotechnologického investičného fondu zameraného na technológie a startupy, ktorý vznikol na výskumných ústavoch a univerzitách v strednej a východnej Európe. Fond má v správe viac ako 47 mil. EUR a investoval už do 7 startupov z 5 krajín. Jaromír je tiež spoluzakladateľom bioinovačného centra i&i Prague pri Ústave organickej chémie a biochémie Českej akadémie vied. Pod jeho vedením sa obe spoločnosti vypracovali na rešpektovaných partnerov viacerých českých a európskych vedeckých inštitúcií, spin-off a ďalších medzinárodných investorov. Počas svojich 10-ročných skúseností v oblasti transferu technológií a investícií do vedeckého kapitálu sa Jaromír podieľal na riadení série úspešných projektov vrátane troch úspešných exitov s priemerným násobkom 7,5 X v rokoch 2022 a 2023. Spolu so svojím tímom sa Jaromír podieľal na založenie, investície alebo iná podpora rozvoja viac ako 15 biotechnologických spin-off spoločností a viacerých out-licenčných obchodov založených na technológiách pochádzajúcich z výskumných ústavov z viac ako 8 krajín. Vo svojej profesii kombinuje svoje dvojité vzdelanie v biochémii a ekonómii, vyučuje na univerzite a zúročuje svoju hlbokú expertízu v oblasti rizikového oceňovania technológií ranej fázy.