Michal Laco

Michal Laco je Associate Partner v konzultačnej firme CIVITTA, ktorá sa zameriava na podporu inovácii, technologických firiem a podnikania. Michal má na starosti programy a tréningy zamerané na podporu začínajúcich firiem a ich prepájanie s investormi a partnermi. Momentálne zastrešuje akceleračný program, CHALLENGER, ktorý podporuje startupy a inovatívne firmy v oblasti cleantech, mobility a obehového hospodárstva. V minulosti pôsobil tiež ako analytik inovačnej politiky na Ministerstve financií a Ministerstve hospodárstva SR. Michal vyštudoval ekonómiu a ekonomický rozvoj na London School of Economics a University of St Andrews vo Veľkej Británii.

Prezentačný blok

Innovate Slovakia: Načo nám je vlastne tá „spolupráca“?
19. októbra 2021, 14:45 - 16:15, COOPERATION