Program

(Program konferencie sa finalizuje a bude postupne dopĺňaný počas nasledujúcich dní.)

19. – 21. 10. 2021

19. október 2021 (ONLINE)

Time
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
COOPERATION
INNOVATION
TECHNOLOGY TRANSFER

20. október 2021 (ONLINE)

Time
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
COOPERATION
INNOVATION
TECHNOLOGY TRANSFER

21. október 2021

Program Slovenskej kooperačnej burzy nájdete zverejnený na webových stránkach agentúry SARIO.

(TT) TRANSFER TECHNOLOGY

Je samostatná téma konferencie so špeciálnym zameraním na transfer technológií z akademickej sféry do komerčnej. Pomerovo je téma najviac zastúpená na konferencii a v rámci nej odznejú prezentácie key-note spíkrov konferencie: Gerd Hoefner (Siemens Healthineers), Miroslava Havlíka (Evonik Fermas), Matúš Medvec (ÚPV SR), Jozef Viskupič (TSK a SK8) a Oto Pisoň (SARIO). Program tejto témy zostavilo CVTI SR – hlavný organizátor konferencie. Jeho cieľom je zaujať najmä odbornú akademickú verejnosť, ale i ostatných fanúšikov inovácií a motivovať ich tak k ďalšiemu snaženiu na poli ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

(IN) INNOVATION

Samostatná konferenčná téma venovaná inováciám. Jej obsah je určený predovšetkým podnikateľom. Zostavovateľom programu tejto témy je SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).

(CO) COOPERATION alebo STARTUP

Samostatná konferenčná téma venovaná namä podpore startupov a ich fungovaniu na Slovensku v rámci spoločnosti (zo strany štátu, investorov). Je určená predovšetkým startupistom, ale aj fanúšikom inovácií a transferu technológií. Ide o tému, ktorá prepája oba svety (biznis s akadémiou) a obe témy (transfer technológií s inováciami). Obsahovým garantom diskusných blokov je Civitta Slovakia, a. s.