Aktuality

Frances Paulisch predstaví transfer technológií z univerzít do Siemens Healthineers

Spoluprácu spoločnosti Siemens Healthineers s organizáciami a akademickou pôdou predstaví Dr. Frances Paulisch, ktorá je ako vedúca softvérovej iniciatívy zodpovedná za štandardizáciu a industriálnu kvalitu vývoja softvéru na globálnej úrovni. Dr. Paulisch je mimoriadne aktívna v komunite, ktorá zastrešuje to najlepšie a najnovšie z oblasti vývoja softvéru, vrátane odborných organizácií, výskumných inštitúcií a univerzít. Z tohto vyplýva aj jej rola k transféru technológií – výmena najnovších trendov v oblasti vývoja softvéru a jeho industriálnej kvality v rámci komunity.

Pôvodne tak mal učiniť Gerd Hoefner, prezident výskumného a vývojového centra Siemens Healthcare v Indii a na Slovensku. Touto úlohou však bola poverená vedúca softvérovej iniciatívy značky. Jej predrečníkmi budú páni Ľuboš Iro a Martin Tamajka zo spomenutého výskumného a vývojového centra značky na Slovensku.