Aktuality

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity potvrdil svoju účasť na COINTT 2022

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity (Taliansko) potvrdil svoju účasť na tohtoročnej konferencii COINTT, ktorá sa uskutoční 18. – 19. októbra 2022 v Bratislave. Loccisano príde na Slovensko podeliť sa o skúsenosti svojich talianskych kolegov pri nadväzovaní spolupráce s komerčnou sférou.

Shiva Loccisano vystúpi v rámci COINTT 2022 ako jeden zo zahraničných keynote prezentátorov. Spolu so slovenskou kolegyňou – Luciou Rybanskou, riaditeľkou Know-How centra STU, odprezentujú kľúčovú tému „Process of Making Universities More Transparent for the Private Sector Abroad and in Slovakia.“ Spoločná prezentácia odznie ihneď po otvorení konferencie, čiže v prvý deň podujatia o 9:30 h.

Loccisano má viac ako 15 rokov skúseností z oblasti transferu technológií a inovácií z Talianska. Je skúsený rečník. Vystupoval na viacerých významných talianskych a medzinárodných konferenciách o transfere technológií, inováciách a podpore podnikania.

Aktuálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti s ručením obmedzeným BeHold. Spoločnosť spravuje spin-offy, spin-outy, akcie a podiely Bolonskej univerzity. Viac o Shivovi Loccisanovi sa dočítate v jeho profesionálnom medailóniku.