Aktuality

Cena za transfer technológií na Slovensku 2022 sa bude po prvý krát vyhlasovať počas spoločenského večera

Tohto roku sa uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Nominácie bolo do nej možné prihlasovať od 1. apríla do 31. augusta 2022. V súčasnosti prebieha ich hodnotenie.

Odborná porota vyberie z každej z troch súťažných kategórií (Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií) jedného víťaza, ktorý bude vyhlásený 18. októbra 2022 počas spoločenského večera a bude mu slávnostne odovzdané ocenenie. Spoločenský večer sa uskutoční v rámci konferencie COINTT a jeho súčasťou bude aj slávnostná večera. Dejiskom večera bude najväčšia kongresová sála Hotela Saffron v Bratislave (Radlinského 27).

Spoločenský večer sa uskutoční z kapacitných dôvodov len na pozvánky. Z vyhlasovania víťazov súťaže bude vysielaný živý prenos na webovej stránke podujatia. Organizátorom slávnostnej večere spojenej s vyhlásením víťazov Ceny za transfer technológií na Slovensku 2022 je Centrum transferu technológií pri CVTI SR.

Súčasťou večera bude aj kultúrny program.

Viac o spoločenskom večeri spojenom s vyhlásením výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022 sa dočítate tu.