Aktuality

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorí konferenciu COINTT 2022

Nový minister školstva, Ján Horecký, prijal pozvanie organizátora konferencie – CVTI SR a príde zahájiť konferenciu COINTT 2022. Spraví tak spolu s Michalom Novotom, poradcom pre vnútornú politiku prezidentky SR Zuzany Čaputovej v rámci Slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutoční 18. októbra 2022 (utorok) od 9 do 9:30 h.

Obe inštitúcie – prezidentka SR Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž prevzali záštitu nad podujatím COINTT 2022.

Hostí na konferencii v rámci daného programového vstupu privítajú: za organizátora – prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR a za spoluorganizátorov konferencie – Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Anna Brziaková, Associate Partner Civitta Slovakia, a. s.