Aktuality

Úspešná technológia umelého oplodnenia v znamení príkladnej cezhraničnej spolupráce

Medzinárodná spolupráca, prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, príkladná propagácia a ukážkový univerzitný transfer technológií. Takto je možné označiť spoluprácu troch univerzít, jedného startupu a Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), ktoré univerzitám poskytlo podporu z národnej úrovne. Výstup v podobe zmluvy v hodnote 441 tisíc eur umožní dostať do praxe novú technológiu, ktorá podstatne zvyšuje úspešnosť umelého oplodnenia.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) kontinuálne systematicky podporuje ochranu duševného vlastníctva slovenských vedeckovýskumných inštitúcií a jeho komercializáciu. Podpisom zmluvy z 20. decembra 2022 na prevod technológie, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF medzi tromi univerzitami a finančným holdingom FABA Capital, sa podaril prelom v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. „Ide o vôbec prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, o ktorom máme informácie a CTT CVTI SR významnou mierou prispelo k jeho realizácii,“ hovorí Jaroslav Noskovič, vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Odboru transferu technológií CVTI SR.

Česko-slovenská spolupráca štyroch strán – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Masarykovej univerzity v Brne a českej holdingovej skupiny FABA Capital prináša nádej neplodným párom na celom svete. Výskum dvoch slovenských a jednej českej univerzity a následný vstup holdingu FABA Capital prinášajú do praxe novú technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF.

Význam vynálezu podčiarkuje aj jeho nominácia na Cenu za transfer technológií na Slovensku v roku 2021, v kategórii Inovácia a napokon aj premenenie nominácie na víťazstvo MikroRNA testu úspešnosti IVF procesu a diagnostiky vo svojej kategórii. Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje CVTI SR a je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií.

Bližšie informácie o celom procese sa dočítate v článku s názvom „Úspešná technológia umelého oplodnenia v znamení príkladnej cezhraničnej spolupráce “ v odbornom časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorý vydáva CVTI SR (www.ttb.sk).

Táto príkladná spolupráca dostane priestor aj na konferencii COINTT 2023, a to z pohľadu pracovníkov CTT slovenských univerzít. Bude o nej pojednávať programový vstup s názvom: Úspešný prevod práv k priemyselnému vlastníctvu v súčasnom prostredí akademických inštitúcií SR.

Rezervujte si svoje miesto na konferencii COINTT ešte dnes a zaregistrujte sa.