COINTT 2022 PREZENTÁCIE

Vážení účastníci konferencie COINTT 2022,

na tomto mieste pre Vás zverejňujeme všetky prezentácie z konferencie COINTT 2022. Budeme radi, keď Vám čo najviac poslúžia pri Vašej práci.

Prezentácie sú zoradené podľa stage-ov a ich časovej súslednosti.

Technology Transfer Stage

18. 10. 2022

Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku

Ako k téme stransparentňovania výskumných kapacít pristupuje Banskobystrický samosprávny kraj?

Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou

19. 10. 2022

Easy Access ako nástroj stransparentňovania akademických inštitúcií voči súkromnému sektoru

Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?

Je Open Access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?

ÚPV SR a jeho rola pri transfere technológií

„Krok sun krok“ v procese stransparentňovania UPJŠ v Košiciach pri transfere technológií

Innovation Stage

18. 10. 2022

Prezidentská zelená pečať

19. 10. 2022

Financovanie inovácií prostredníctvom odpočtu na výskum a vývoj v kontexte reálnych skúseností z praxe

Cooperation Stage

18. 10. 2022

Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy (Podpora akademického transferu technológií do praxe)

19. 10. 2022

Príležitosti pre inovátorov: Ako získať podporu z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)?