TECHNOLOGY TRANSFER: Vízie konkrétnej štátnej intervencie v Pláne obnovy pre oblasť transferu technológií

24. októbra 2023, 13:45 - 14:30

Rečníci

Miroslav Kubiš
24. októbra 2023, 13:45 - 14:30,