Aktuality

O spoločenskej zodpovednosti vedecko-výskumných inštitúcií bude na konferencii COINTT 2023 hovoriť Sean Fielding

Sean Fiedling, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii, nám na konferencii COINTT 2023 porozpráva  o záväzkoch a transparentnosti akademických inštitúcií dovnútra aj navonok.

Od univerzít sa vyžaduje, aby rôznymi spôsobmi demonštrovali „vplyv“ svojej práce a univerzity si oveľa viac uvedomujú svoju dôležitú ​​úlohu vo svojej lokalite a potrebu spravovať svoju reputáciu a budovať svoju značku. V dôsledku toho sa vedúci predstavitelia univerzít čoraz viac zaujímajú o to, ako by mali organizovať a merať túto „tretiu misiu“. Na základe svojich britských a medzinárodných skúseností Sean Fielding preskúma, ako by univerzity mali reagovať na túto príležitosť a ako môžu interne riadiť a merať túto prácu a demonštrovať svoju efektívnosť svojim externým komunitám. Jednou z kľúčových otázok je, kto by mal byť za túto činnosť zodpovedný.

Sean viac ako 25 rokov viedol tím na výmenu vedomostí. Viedol rozvoj inovačného centra a vedeckého parku na na University of Exeter a niekoľko rokov bol členom predstavenstva. Jeho tím tiež podporil založenie nového kampusu v ekonomicky zanedbanej časti Spojeného kráľovstva. Na univerzite zastával taktiež funkciu riaditeľa v oblasti riadenia výskumu, marketingu, komunikácie, fundraisingu, náboru študentov a medzinárodných partnerstiev.

Posledný rok, ktorý pôsobil na University of Exeter, viedol s vicekancelárom veľký program riadenia zmien s cieľom pretvoriť všetky organizačné štruktúry univerzity. Bol predsedom SETSquared, najlepšieho svetového univerzitného/podnikateľského inkubátora a predsedom národnej asociácie TTO v Spojenom kráľovstve (PraxisAuril). Sean bol generálnym riaditeľom a riaditeľom niekoľkých spoločností a podporil viac ako 30 spin-outov. Je registrovaným odborníkom na transfer technológií (RTTP).

V súčasnosti je Sean členom výboru pre profesionálny rozvoj Európskej asociácie odborníkov v oblasti vedy a techniky (ASTP).

Prezentácia Seana Fieldinga prebehne 24. októbra 2023, od 9:30 do 10:45 hod.

Na tomto linku sa môžete zaregistrovať na konferenciu COINTT 2023.