Aktuality

Poznáme mená najlepších na poli transferu technológií za rok 2022

Inovátorov, inovácie aj počiny v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ocenila prestížna súťaž už jubilejný desiatykrát. Víťazom patril slávnostný večer, ktorý bol súčasťou najväčšej slovenskej odbornej konferencie k téme transferu technológií COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT hľadal odpoveď na otázku ako zjednodušiť kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi. Súčasťou podujatia je aj poukázanie na reálne výsledky práce takejto spoločnej komunikácie v podobe ocenenia Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS).

Mená víťazov už pozná aj aktuálny jubilejný desiaty ročník súťaže. Svoje ocenenie si prevzali počas slávnostného večera. Vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy sú oceňované v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Tie sa dozviete z tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke organizátora.