Aktuality

Otvorili sme súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2022

1. 4. 2022 sme otvorili súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) 2022. Vedci – výskumníci, vedeckovýskumné tímy, ich podporovatelia majú tak možnosť do 31. 8. 2022 prihlasovať svoju prácu a to v jednej z kategórií súťaže: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA alebo POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Podmienkou je, aby prihlasovaní pôsobili vo verejných vedecko-výskumných inštitúciách.

Víťazi z každej kategórie budú ocenení už tradične v rámci konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANFER 2022, ktorá je naplánovaná na 18. – 19. 10. 2022. Samotný akt vyhlasovania výsledkov a oceňovanie víťazov prebehne pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR – Branislava Gröhlinga v prvý deň konferencie 18. 10. 2022.

Viac o podmienkach prihlasovania a cene samotnej sa dozviete na Národnom portáli pre transfer technológií.