WORKSHOP: „Z problémov na riešenia: ako môže Plán Obnovy zlepšiť transfer technológií na Slovensku?“

18. októbra 2022, 13:30 - 14:15

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Akú úlohu zohrá Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pri podpore transferu technológií?

Tejto téme sa bude venovať workshop, na ktorom budú mať možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie hostia konferencie. Worskhop povedie Lucia Ciranová, projektová špecialistka z kancelárie Chief Innovation Officer Úradu vlády SR, Michaely Krškovej.

Rečníci

Lucia Ciranová
18. októbra 2022, 13:30 - 14:15, TECHNOLOGY TRANSFER