Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2022

19. októbra 2022, 15:30 - 16:00

Organizátor podujatia si záver konferencie zvolil netradične. Stanovil si totiž výzvu – sformulovať závery, ktoré by mali byť pre účastníkov konferencie, najmä aktérov transferu technológií na Slovensku, záväzné.

V rámci tohto programového vstupu môžete preto očakávať proces formulácie jednotlivých záverov, ktorým Vás prevedie skúsený manažér a facilitátor brainstormingov na rozličné témy – Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií, CVTI SR.

Rečníci

Miroslav Kubiš
19. októbra 2022, 15:30 - 16:00, TECHNOLOGY TRANSFER