Aktuality

Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 je otvorená

CVTI SR, konkrétne jeho pracovisko Centrum transferu technológií, otvorilo tohtoročnú súťaž Cena za transfer technológií 2021 (CTTS 2021). Súťaž je otvorená od 31. marca do 31. augusta 2021. V rámci tohto časového obdobia je možné zasielať nominácie do súťaže a to v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor/Inovátorka
  • Počin v oblasti transferu technológií.

Ceny pre najlepších v rámci jednotlivých kategórií sú odovzdávané už tradične na podujatí COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER, čomu nebude inak ani tohto roku. Informácie o súčasnom ročníku, podmienkach a spôsobe nominácie doň si môžete prečítať na Národnom portály pre transfer technológií SR. Viac o minuloročných víťazoch súťaže nájdete na webovom sídle CVTI SR.