Aktuality

SAPIE je novým spoluorganizátorom pre stage INNOVATION na konferencii COINTT 2023

Podujatie COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je každoročne organizovaná konferencia o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách, podpore podnikania a spolupráci medzi akademickým a komerčným sektorom. Je to najväčšie podujatie na Slovensku venované týmto témam s medzinárodnou účasťou. Ústrednou témou tohto ročníka konferencie, ktoré sa bude konať už v októbri, bude otázka,  ako vyplniť „Biele miesta“ v oblasti inovácií a transferu technológií. 

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), konkrétne odbor transferu technológií v rámci sekcie podpory vedy. Ako každý rok, základnú programovú štruktúru budú tvoriť tri hlavné stage-e/tematické okruhy: TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION.

Spoluorganizátorom pre stage INNOVATION bude tento rok Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) – najväčšia organizácia združujúca viac než 170 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku.

SAPIE je nezávislou organizáciou združujúcou viac ako 170 inovatívnych a technologických firiem, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom inovatívneho podnikateľského prostredia na Slovensku. Je platformou, ktorá prepája nielen svojich členov navzájom, ale otvára diskusiu na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky a je premosťovateľom medzi podnikmi, investormi, verejnou správou a tvorcami rozhodnutí o inovatívnom ekosystéme. Je spolutvorcom platformy www.innovateslovakia.sk, spolupracuje na Európskych digitálnych centrách prostredníctvom projektu Hopero a je zakladateľom projektu Liga za digitálny rast.

Viac o spoločnosti si môžete prečítať na www.sapie.sk.