Aktuality

Miesto podujatia COINTT 2021 je FIIT STU v Bratislave

Po dlhšom zvažovaní formy a s tým súvisiaceho miesta podujatia konferencie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (ďalej len „COINTT“) sa vedenie CVTI SR rozhodlo, že COINTT 2021 sa bude konať v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (Ilkovičova 2).

Konferenčná časť podujatia (19. – 20. 10. 2021), jej všetky tri stejdže, organizátor podujatia plánuje zrealizovať v rámci dvoch ául: MAGNA a MINOR. Aula MAGNA zastreší Technology Transfer stejdž (hlavný) a aula MINOR stejdže Innovation a Cooperation.

Miesto podujatia COINTT 2021: priestory FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

V rámci prezenčnej prítomnosti rečníkov a obecenstva konferencie budú dodržané všetky aktuálne platné opatrenia zamedzujúce šíreniu COVID-19 týkajúce sa hromadných podujatí, viď: korona.gov.sk. Konferenciu bude možné sledovať aj ONLINE z pohodlia domova alebo kancelárie.

Pre fyzických účastníkov konferencie je dôležité vedieť, že konferencia beží v režime OTP. Viac tu. Zároveň poslúži informácia o bezplatnom parkovaní a slušnej kapacite parkovacích miest pre návštevníkov konferencie. Parkovanie pre návštevníkov podujatia z boku budovy. Viď.:

Online účastníci môžu konferenciu sledovať z akéhokoľvek počítača, smartfónu, tabletu. Stačí si zobraziť webovú stránku konferencie, kde nájdete odkazy na spomínané stejdže a kliknete na jeden z nich podľa ľubovoľného výberu. 

Matchmakingová aktivita Veda pre prax sa uskutoční v tretí deň podujatia (21. 10. 2021). Bude realizovaná len ONLINE. Viac o nej sa dozviete na webovej stránke SARIO (organizátora Slovenskej kooperačnej burzy).

Organizátorom konferencie je CVTI SR a jej spoluorganizátormi Národné centrum transferu technológií SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a spoločnosť Civitta Slovakia. Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.