Spolupráca s univerzitami a transfer technológií z akadémie na pôde Škoda Auto, a. s.

19. októbra 2022, 14:45 - 15:30

Miroslav Černý, vedúci oddelenia duševného vlastníctva Škoda Auto, a. s. predstaví spoluprácu tohto českého automobilového gigantu s akademickými pracoviskami. Zároveň predstaví benefity členstva v LES ČR&S pre túto spoluprácu.

Rečník:

  • Miroslav Černý, Škoda Auto, a. s.