„Krok sun krok“ v procese stransparentňovania UPJŠ v Košiciach pri transfere technológií

19. októbra 2022, 14:45 - 15:30

Prednáška bude zameraná na interné riadiace procesy pri transfere technológií zavedené na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Priblíži zriadenie špecializovaného centra transferu technológií (CTT) na UPJŠ v rámci Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ). Opíše interné kompetencie a procesy fungovania CTT a obchodného oddelenia v TIP-UPJŠ, ako aj ich komunikáciu navonok  vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. Dotkne sa významu vytvárania vlastných startupov ako podnikateľských subjektov vznikajúcich na univerzite s potenciálom v oblasti transferu technológií a tiež otázok legislatívnych limitov pri realizácii transferu na UPJŠ.    

Rečníci

Renáta Bačárová
19. októbra 2022, 14:45 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER