Aktuality

Dejiskom tohtoročnej konferencie bude Hotel Saffron v Bratislave

Hotel Saffron na Radlinského 27 v Bratislave bude hostiť od 18. do 19. októbra 2022 najväčšiu konferenciu o transfere technológií na Slovensku vôbec – COINTT 2022. Dvojdňové podujatie vrátane spoločenského večera sa bude odohrávať v jeho konferenčných priestoroch na prvom poschodí.

Konferencia sa tak prvýkrát po dvoch rokoch prenesie do výlučne konferenčných priestorov, čomu bude prispôsobený aj jej formát. Cieľom konferencie, ktorá sa bude konať výlučne v prezenčnej forme, je podporiť networking medzi transferovou komunitou na Slovensku.

Rečníci, účastníci a pozvaní hostia konferencie a spoločenského večera budú mať možnosť využiť ubytovanie hotela spolu s parkovaním.

Ako sa dostať na COINTT 2022:

Viac o tom, ako sa dostanete k Hotelu Saffron v Bratislave autom, z letiska, autobusovej stanice Mlynské nivy alebo Hlavnej stanice sa dozviete na webovej stránke hotela. Skrolujte k rubrike Ako sa k nám dostanete?.

O COINTT:

COINTT 2022 sa uskutoční 18. – 19. októbra 2022 v Bratislave. Je to najväčšie odborné podujatie s medzinárodnou účasťou o transfere technológií na Slovensku. Každoročne na ňom vystúpi viac ako 70 rečníkov. Súčasťou tohtoročného podujatia je aj spoločenský večer, v rámci ktorého prebehne vyhlásenie víťazov a slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022. COINTT sa organizuje od roku 2020, pričom nadväzuje na deväť ročníkov predošlého formátu konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Organizátorom podujatia je CVTI SR.