Michal Nešpor

Michal Nešpor je partnerom pre startupy v Crowdberry a vedie investičný fond v správe CB Investment Management, dcérskej spoločnosti Crowdberry. Má za sebou viac ako 16 rokov práce so startupmi z pohľadu investorov aj zakladateľov. Pracoval vo viedenskom venture kapitálovom fonde GCP Gamma Capital Partners. Pôsobil aj ako CFO softvérovej spoločnosti Opvizor pôsobiacej v Európe a USA. Vyštudoval odbor Medzinárodné podnikové financie na University of Vienna. Spolu s ďalšími kolegami priniesli skúsenosti zo zahraničia v oblasti investovania do mladých, ale aj stredne veľkých inovatívnych spoločností.

Prezentačný blok