Miesto podujatia

ONLINE

S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020 mení z fyzického (in-site) podujatia na ONLINE. Jeho účastníci ho budú môcť sledovať odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie. Na sledovanie jednotlivých vstupov konferencie stačí akýkoľvek internetový prehliadač.

O ďalších detailoch súvisiacich s touto zmenou vás budeme priebežne informovať prostredníctvom tejto webovej stránky alebo elektronického newsletteru.

Natáčanie a streamovanie podujatia (konferenčnej časti a slávnostného odovzdávania cien: Ceny za transfer technológií na Slovensku 2020 a ceny ministra hospodárstva „Inovatívny čin roku 2019“ sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR, Lamačská cesta 8/A) v Bratislave.

Ubytovanie

Organizátor podujatia zabezpečí ubytovanie a parkovanie iba vybraným rečníkom a účastníkom jednotlivých panelov podujatia, s ktorými sa na tom vopred dohodne.

Keďže sa realizácia ONLINE podujatia udeje z priestorov CVTI SR (Lamačská cesta 8/A) v Bratislave, organizátor odporúča pre pozvaných ubytovanie v týchto zariadeniach:

Parkovanie

Parkovanie je možné dohodnúť si s organizátorom podujatia vopred. Parkovanie bude zabezpečené v protiľahlej budove Westend. Vstup do podzemného parkoviska je možný z Lamačskej či Dúbravskej cesty. Mapku Westend Parkingu nájdete tu. Účastníci podujatia v zmysle jeho štatútu v prípade záujmu o zabezpečenie bezplatného parkovania nech píšu na , do predmetu správy prosím uviesť PARKOVANIE. V správe by mal byť uvedený deň parkovania a EČV / ŠPZ vozidla, na ktorom účastník príde.

V prípade, že si s organizátorom nedohodnete parkovanie vopred, je možné toto zaplatiť na mieste za poplatok 4€ / 8 hodín.

Pohyb účastníkov podujatia po mieste podujatia

V prípade fyzickej účasti v budove CVTI SR, účastníci podujatia v zmysle jeho štatútu vchádzajú do budovy organizátora výlučne hlavným vchodom, kde sú v zmysle platných nariadení dodržať princíp R – O – R. Prichádzajú teda v rúškach, dodržujú odstup od ostatných ľudí nachádzajúcich sa v budove (min. 2m) a dezinfikujú si ruky.

Ihneď po dezinfekcii ich vítajú hostesky, ktoré ich zaregistrujú a označia vizitkou Účastník podujatia COINTT 2020. Účastník je povinný si touto viditeľne označiť svoju osobu. Jedna z hostesiek ho naviguje k výťahu, pričom ho informuje o poschodí, na ktoré sa má dostať. Tam účastníka čaká ďalšia hosteska/-ky, ktorá/-é ho uvedie/-ú do čakacej miestnosti, prípadne priamo do konferenčnej miestnosti, z ktorej bude prebiehať stream.

Pri odchode účastník zo streamovacej miestnosti prechádza do čakacej miesnosti na danom poschodí, kde ho čaká/-ajú hosteska/-y, ktoré mu odovzdajú darček a odvedú ho k výťahu. Na prízemí, účastníka podujatia opäť čaká hosteska, ktorá ho vyprevadí z budovy, prípadne ho naviguje do príslušnej garáže.

Týmito opatreniami organizátora sa zamedzuje nekontrolovateľnému pohybu účastníkov podujatia po budove a zbytočnému stretu s jej zamestnancami, čím sa predchádza nekontrolovateľnému šíreniu ochorenia COVID-19.