Miesto podujatia

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bude podujatie COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 prebiehať HYBRIDNE, a to buď fyzicky (in-site) v Bratislave v priestoroch FIIT STU (Ilkovičova 2) alebo online. Účastníci si tak môžu zvoliť preferovanú formu sledovania konferencie. V prípade online účasti postačí na sledovanie jednotlivých vstupov konferencie akýkoľvek internetový prehliadač.

Parkovanie

Parkovanie je bezplatné, pri budove FIIT STU vo vyhradenej časti – viď. priložený plán.

Parkovanie pre účastníkov COINTT 2021 pri budove FIIT STU

Pohyb účastníkov podujatia po mieste podujatia

Fyzická účasť na podujatí bude prebiehať v režime O – T – P, pričom od účastníkov sa bude vyžadovať preukázanie sa relevantným potvrdením. V zmysle podmienok platných na pôde FIIT STU bude pri vstupe prezenčná listina, do ktorej sa bude potrebné zapísať a uviesť kontaktný údaj (telefón/email), a to za účelom uchovania týchto informácií po dobu 14 dní v zmysle platného nariadenia ÚVZ SR pre univerzity.

Mapa konferenčných priestorov COINTT 2021 na FIIT STU

Zároveň prosíme všetkých účastníkov podujatia o rešpektovanie a dodržiavanie aktuálne platných hygienických nariadení ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.