Podujatie je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II.

Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/ www.opii.gov.sk

18. – 19. 10. 2022

Hotel Saffron (Radlinského 27, Bratislava)